Wat wij doen

Loco-Motief Amsterdam verricht architectenwerkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, renovatie en uitbreiding, functieverandering van gebouwen en interieur.
Wij zijn werkzaam in zowel civiele- als woningbouw-architectuur.
Maatwerk en gecompliceerde opdrachten kenmerken de door ons uitgevoerde projecten.
Ons werk is bij een volledige opdracht vaak onder te verdelen in de volgende onderdelen:
- het samen met een opdrachtgever analyseren van de wensen en dat vertalen in een programma van eisen (PVE);
- het maken van een ontwerp, onder te verdelen in schetsontwerp, voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO);
- het, zo nodig, inschakelen en begeleiden van adviseurs op het gebied van constructie en technische installaties;
- het maken van bouwkundige kostenramingen (en eventueel exploitatiebegrotingen);
- het aanvragen van alle benodigde vergunningen;
- het maken van bestek en bestektekeningen;
- het aanbesteden van een werk;
- het maken van werktekeningen;
- het voeren van direktie tijdens de uitvoering;
- het houden van toezicht tijdens de uitvoering;
- het opleveren van het project.

Hiernaast kunnen wij ook de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- het verrichten van onderzoek naar alle relevante voorschriften, eisen en wensen van de (lokale) overheid en (gemeentelijke) diensten betreffende een bouwproject;
- het opnemen van de technische staat van gebouwen;
- het opmeten en tekenen van de bestaande toestand van een gebouw;
- het geven van interieuradviezen en het maken van interieur-ontwerpen;
- het ontwerpen van meubels, balies en keukens voor specifieke locaties en funkties;
- het geven van kleuradviezen en het maken van kleurenplannen;
- het schouwen van bouwwerken tbv eventuele koop;
- het schetsen van mogelijkheden en onmogelijkheden voordat tot planvorming wordt overgegaan bij huur of koop;
- het adviseren bij de keuzes voor het verduurzamenvan een bestaande woning of gebouw.

De werkzaamheden die wij voor een opdrachtgever denken te kunnen verrichten omschrijven wij, na een kennismakingsgesprek, graag in de vorm van een zo helder als mogelijke, vrijblijvende, prijsaanbieding.