visie

Een goede wisselwerking tussen opdrachtgever en architect vinden wij belangrijk.
De invloed op de totstandkoming van een product is gelijkwaardig.
Het beste resultaat ontstaat wanneer beide partijen aan elkaar gewaagd zijn.
En beide partijen gemotiveerd zijn om het best haalbare te bereiken.

De ervaring en deskundigheid van de architect staan ten dienste van de wensen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever staat open voor de inzichten van de architect.
Beide moeten hun eigen gezichtspunt kunnen relativeren.
Dan kan iets moois ontstaan…
 
Wij vinden dat een architectonisch product functioneel én esthetisch goed ontworpen dient te zijn.
Ontwerpen is: kiezen en waarderen.
Een ontwerp is een interpretatie van een programma van eisen en een reactie op een bestaande situatie.
Maar een ontwerp, eenmaal uitgevoerd is een nieuw gegeven: een architectonische uitspraak.
Wij streven naar vormgeving waaruit dit besef spreekt.
 
Een rustige beeldkeuze zal bij ons vrijwel altijd de voorkeur krijgen boven een opdringerige vormgeving en schreeuwerig kleurgebruik. Wij zijn wars van "ekster-architectuur" als dat niet funktioneel is.
Schoonheid zit vaak in subtiliteit.
Een goed ontwerp houdt rekening met zijn omgeving en máákt mede zijn omgeving.