• happy ending
 • west- en zuid gevels
 • begane grond schetsplan januari 2011
 • binnenplaats bij keuken
 • boom
 • bovendaks
 • daklijnen
 • puien
 • schets vogelvlucht
 • schets axionometrie
 • hoe het was
 • januari 2014 Fundering slopen valt niet mee Maar Ploffers blijken sterker dan beton
 • Voeling houden met wat je bedenkt is soms wel erg vermoeiend

de Plofhoek

 
woning voor een woongroep van 7 volwassenen

2010-2014


de opdracht

De Plofhoek was een in het begin van de vorige eeuw gebouwd, grotendeels houten, verenigings-gebouwtje op het binnenterrein van het gesloten bouwblok dat gevormd wordt door het Van Beuningenplein, de Kempenaerstraat, de Schaepmanstraat en de Van Hallstraat in de Staatsliedenbuurt te Amsterdam. Eind vorige eeuw werd het gekraakt en betrokken door een woongroep.
Het gehele bouwblok is eigendom van woningbouwcorporatie Stadgenoot.

De Plofhoek wordt bewoond door een woongroep van zeven volwassenen en een paar kinderen. Zij hebben het initiatief genomen om het gebouw ism Stadgenoot te herbouwen tbv hun groep.
Het oude gebouw voldeed op geen enkele manier aan de eisen van een woning. Het was bovendien rot.
Het bestemmingsplan gaf de mogelijkheid om ongeveer binnen het bestaande volume een nieuwbouw woning te maken.

Ontwikkeling & uitvoering
Samen met de bewonersgroep hebben wij begin 2011, in hun opdracht, een schetsplan gemaakt. Dit schetsplan vormde de basis voor de verdere ontwikkeling. Het gebouw kreeg een pavilioenachtige opzet, zoals het oorspronkelijk ook bezat. Het uiterlijk wordt vooral bepaald door houten delen van onbehandeld Accoya, bevestigd op een zwart rubberen folie (EPDM) en door met kookverf afgewerkte ruw bezaagde vuren geveldelen.

In BIM constellatie, met ons als esthetisch adviseur van Stadgenoot, werd jaren aan de planontwikkeling besteed. Eind 2013 werd door Stadgenoot besloten tot uitvoering over te gaan. Het tekenwerk was nauwelijks verder ontwikkeld dan ons schetsplan van begin 2011. Het plan is daardoor nooit fijngeslepen. Maatvoering en details werden voor een deel in het werk bepaald. Niet de meest rationele (en goedkope) manier van bouwen.
Ondanks dat hebben de aannemer Archangelbouw en installateur Feenstra er het beste van gemaakt en toch een goed gebouw gemaakt. Een gebouw dat grotendeels gebouwd is naar ons ontwerp.

Van de aanvankelijk zeer hoge duurzaamheidsambitie zijn naast de toepassing van veel minimaal milieu belastende materialen, een iets meer dan vereiste energie prestatie, de warmtepomp en het sedumdak over gebleven. Voor sociale woningbouw in een tijd van krappe budgetten een prima prestatie!

Om het plan haalbaar te maken hebben de bewoners de sloop van het bestaande gebouw en het bouwrijp opleveren van de grond op zich genomen.
Rond kerst 2013 zijn zij met vrienden daarmee begonnen. De sloop van wat zich boven maaiveld bevond viel mee. Maar de funderingsplaat en balken bleken een hele kluif. Met vereende krachten is dat toch gelukt.

Het binnenschilderwerk, de vloerafwerking, de keukenkasten en het aanrecht zijn ook door de bewoners aangebracht.

Inmiddels hebben de bewoners hun huis betrokken. En kijken de omwonenden uit op een vers sedumdak.

×