• impressie voorgevel
  • ontwerpschets voorgevel
  • voorgevel en plattegrond 1e verdieping
  • impressie entreehal

Gezondheidscentrum

studie voor een gezondheidscentrum aan de Zandkoog op Texel
2013

T.b.v. een architectenselectie maakten wij een fictief schetsplan om onze werkwijze en smaak te presenteren.
Wij denken dat wij met een dergelijke presentatie helder laten zien wie wij zijn en hoe wij werken.
Een opdrachtgever beschikt dan over een bijna realistisch beeld van de planvorming zodat zij goed gefundeerd een architect kunnen selecteren.

Het programma van eisen verkeerde nog in een rudimentaire fase.
Deelnemende parijen waren nog niet zeker.
Het mede opstellen van een Programma Van Eisen of het kritisch analyseren van een bestaand PVE behoort, vinden wij tot één van onze taken.

Wij maakten in heel korte tijd en met veel plezier een fictief schetsplan voor een apotheek, een grote fysiotherapie praktijk en een zorginstantie met uitleenbalie van zorgartikelen.

Hierbij gingen we er vanuit dat er een gebouw zou moeten worden gebouwd
* dat, zo mogelijk, energie neutraal zou moeten zijn;
* dat zou moeten worden gebouwd met, zo veel als mogelijk, bouwmaterialen die eigen zijn aan het eiland;
* dat er op het oog niet te grote bouwvolumes zouden moeten worden gebouwd;
* dat de duurzaamheid (zowel milieu- als onderhoudsvriendelijkheid) van het gebouw zichtbaar zou moeten zijn;
* dat praktisch in gebruik zou zijn en waarin samenwerking tussen de verschillende disciplines zo optimaal mogelijk zou zijn, met  korte looplijnen en boeiende zichtlijnen;
* waarin de publieke ruimten overzichtelijk en transparant zouden zijn waar het aangenaam verblijven en wachten is;
* waarin een onnadrukkelijke mogelijkheid van privacy aanwezig is ongestoord door de transparantie van de publieksruimten;
* waarin de lichtval prettig is en de materialen aangenaam;
*

Onduidelijkheid over de komende ontwikkelingen in de gezondheidszorg, financiën en participatie van organisaties leidde ertoe dat de planontwikkeling werd stopgezet.

×