• GD achter 2008
 • GD achter 2011
 • Gerard Doustraat 101 - 103 voor verbouwing
 • Gerard Doustraat 101 - 103 na verbouwing
 • Gerard Doustraat 103 voor verbouwing
 • Gerard Doustraat 103 na verbouwing
 • Gerard Doustraat nieuwe zolderwoning
 • Gerard Doustraat nieuwe zolderwoning
 • GD nieuwe zolderwoning, woonkamer 1
 • GD nieuwe zolderwoning, woonkamer 2
 • GD nieuwe zolderwoning, woonkamer 3
 • Gerard Doustraat verdieping
 • Gerard Doustraat woonkamer voorgevel
 • Gerard Doustraat woonkamer-keuken achtergevel
 • Gerard Doustraat balkon
 • 1e Jan Steenstraat, halve woningen en bergzolders omgebouwd tot (sociale) etagewoningen
 • 1e Jan Steenstraat, kleine distributie woning gemaakt van een bergzolder
 • 1e Jan Steenstraat, kleine maar fijne zolderwoning in voormalige bergzolder, distributie woning
 • 1e Jan vd Heydenstraat, portiek
 • 1e Jan vd Heydenstraat, portiekverlichting (led) door bewoners te regelen (sterkte, kleur en verloop)
 • 1e Jan vd Heydenstraat, portiekverlichting, straatbeeld
 • 1e Jan vd Heydenstraat, studentenhuis
 • Govert Flinckstraat 110-108, anno 2008
 • Govert Flinckstraat 110-108, anno 2011

De Pijp

vernieuwbouw diverse panden in De Pijp te Amsterdam
2007-2011

de opdracht

De opdracht van woningcorporatie Ymere betrof een vernieuwingsoperatie voor een cluster van in ontwikkeling achtergebleven panden in De Pijp in Amsterdam.

Het ging in alle gevallen om woonpanden die gebouwd zijn in de twintiger jaren van de vorige eeuw met op de begane grond soms (voormalige) bedrijfsruimte.

Separaat van onze opdracht werden plannen ontwikkeld en uitgevoerd voor sloop-nieuwbouw locaties.

Voor het gehele project werd een ontwikkelingsvisie vastgesteld getiteld: “Ambitie om te verbinden” (februari 2007 Ymere). , met als voornaamste doelstellingen:

een minder eenzijdige bevolkingssamenstelling (vóór aanpak vooral minder draagkrachtige één en twee peroonshuishoudens), en verbetering van de woonomgeving.

Na onderzoek werd besloten  een aantal panden uit te wisselen.

Zo werden enkele panden in de G Flinkstraat behoed voor sloop en werd een blok in de 1e J.Steenstraat gesloopt. Gaandeweg het proces is het oorspronkelijke Programma van Eisen veranderd; meer panden werden gerenoveerd en verbouwd t.b.v. verkoop.

Onze opdracht begon met een haalbaarheidsonderzoek en eindigde met de oplevering van:

 • Eerste Jan van der Heydenstraat 43, 47, 51 en 53
 • Eerste Jan Steenstraat 81 en 83
 • Govert Flinckstraat 108, 110, 112 en 114
 • Gerard Doustraat 101 en 103

Alle panden verkeerden in een matige bouwkundige staat; veel scheefstand, verouderde ramen, geheel ongeïsoleerd. Funderingsherstel was voor de meeste panden onontkoombaar.   De woon-technische omstandigheden van de woningen was slecht.

De etagewoningen waren vaak smal en klein (~50m2), de trappenhuizen krap, de installaties verouderd.

42 etage-woningen en 8 bedrijfsruimten werden getransformeerd tot:

8 studenten-eenheden (in 2 panden),
14 koopappartementen van 80 -120 m2,
8 sociale huur-woningen (35- 60 m2)
5 bedrijfsruimten

het ontwerp

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de plattegronden is steeds geweest om “het wonen aan de straat” zoveel als mogelijk te stimuleren. Om het aantal grondgebonden woningen zo groot als mogelijk te maken en daarmee ook zoveel mogelijk woningen een tuin te geven, is op de begane grond daarom nooit gekozen voor horizontale samenvoeging. Steeds werd geprobeerd keukens aan de straatkant te situeren.

Bij de koop-woningen is geprobeerd bij de woon-keuken de ruimte van voor- tot achtergevel vrij te houden. Zo werd ondanks de smalle beukmaat toch ruimtelijkheid geboden.

De meeste koop-woningen werden voorzien van een groot balkon, in staal en hout.(foto)

Bovenop twee panden aan het G.Douplein, waar zich oorspronkelijk de zolders bevonden onder een punt-dak ontwierpen we een bijzondere dakwoning met een beschut terras, het geheel vrijwel onzichtbaar vanaf de straat.

Het uiterlijk van de twee bedrijfsruimten onderin deze panden is verschillend, de één werd restoratief aangepakt, de ander kreeg een nieuw, modern en strak aanzicht. Door de keuze van materialen en kleuren versterken ze elkaars beeld.

×