• Open Oproep Onderwijsomgeving

Open Oproep

Een opzet voor een studie naar de mogelijkheden het schoolgebouw als leermiddel te gebruiken.
december 2014

opdracht

Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie heeft architecten en ontwerpers opgeroepen om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor het beroepsonderwijs.
De sluitingsdatum waarvoor gereageerd diende te worden was 5 januari 2015.

iNATLAB, een organisatie die zich richt op het ontwikkelen van duurzame producten en experimenten ter bevordering van een inspirerende en contextrijke leeromgeving verzocht ons na te denken over een reactie op deze oproep. Zij zijn, vanuit hun visie van 'natuurlijk leren' allang bezig met installaties die uitnodigen tot onderzoek en onderwijs. Een schoolgebouw als verlengde van de installaties die zij ontwikkelen is een logische stap.

uitvoering

De eerste fase van de oproep betrof: het opstellen van de onderzoeksvraag, de doelstelling & de motivatie, een plan van aanpak en een begroting. De tweede fase (na selectie) vraagt een uitwerking van de onderzoeksopzet (de vervolgaanvraag) waarna tenslotte (na 2e selectie) het onderzoek zelf volgt.
Gedurende de maand december kwamen we een aantal keren bijeen, overlegden, discussieerde en verdeelde taken.

Het onderzoek betreft zowel een theoretisch als praktisch gedeelte. Wat houdt 'natuurlijk leren' in, op welke manier is 'natuurlijk leren' in het bestaande onderwijs geïmplementeerd en welke rol speelt het gebouw en de gebouwde omgeving daarbij, zijn vragen die onderdeel uitmaken van het onderzoek dat gerelateerd is aan het theoretische deel, de onderwijsvisie(s).

In het praktijk gedeelte willen we onderzoeken welke aspecten van een gebouw zich lenen om een gebouw te kunnen gebruiken als leermiddel. Een gebouw moet 'natuurlijk leren' faciliteren maar aanpassing van een gebouw vanuit dit gezichtspunt zou ook bruikbaar kunnen zijn binnen andere onderwijsvisies. Is dit idee ook functioneel voor minder technische profielen van het beroepsonderwijs en in hoeverre sluit het aan bij de (toekomstige) beroepspraktijk zijn deelvragen.

De uitslag van de selectie wordt 6 februari verwacht.

×