• huisartsenpraktijk en woning
 • een introvert gebouw maar passend in het Texelse landschap Met kleuren die voortkomen uit dit landschap, de zee en de steeds wisselende grijze en blauwe luchten
 • entree praktijk
 • spreekkamer
 • tuingevel (2)
 • tuingevel
 • wachtkamer
 • begane grond
 • eerste verdieping
 • tweede verdieping en dak
 • langsgevels
 • dwarsgevels

Texel, huisartsenpraktijk en woning


stedebouwkundige randvoorwaarden
    
Gekozen werd voor een op dat moment nog in ontwikkeling zijnd terrein, een plek aan de rand van Den Burg, gelegen tussen de Emmalaan en de Molenstraat.
Bereikbaarheid was het doorslaggevende argument.
Voor dit terrein golden de volgende stedenbouwkundige voorwaarden:

 •   parkeerplaatsen en (daarmee de entree's) dienen gelegen te zijn aan de Molenstraat
 •   binnen 25m (geluidszône-grens) vanaf en parallel aan de Emmalaan geen bebouwing mogelijk
 •   max. nokhoogte 8,5m, goothoogte 5m, hoogte praktijk 3m
 •   hoofdbebouwing 3m uit perceelgrens
 •   dakhelling > 30° en < 60°
 •   wens opdrachtgever: entree praktijk aanzienlijk zichtbaarder dan die van de woning

 organisatie praktijk
Het programma van eisen volgde uit de ervaring van de opdrachtgevers. Richtlijn was ook het boek 'De praktijkruimten van de huisarts' van de adviesgroep LHV.
wachtruimte
Van buiten herkenbaar aan de ronde oplopende muur: 'de boeg'. Van binnen licht, van buiten zijn wachtenden niet zichtbaar.
administratieve ruimte
Zichtbaar vanaf de wachthoek; men kan zich melden door binnen te lopen. Indien gewenst kan de deur gesloten worden bij privé-aangelegenheden. Dit maakt een meer persoonlijk contact mogelijk en werd verkozen boven het werken met een balie. Vanuit de administratieve ruimte is er zicht op de wachtruimte.
Achter de administratieve ruimte bevindt zich een koffie- en overlegruimte voor het personeel.
Deze ruimte heeft toegang tot een beschutte zonnige buitenruimte, het entreegebied van de woning.
laboratorium
Bereikbaar zowel vanuit de administratieve ruimte als vanuit de gang is een klein laboratorium.
Hier kunnen eenvoudige medische handelingen worden verricht.
spreekkamers en behandelkamer
Achter de gebogen wand die de weg inleidt naar de spreekkamers bevindt zich de behandelkamer.
Deze kan ook dienst doen als extra spreekruimte.
De behandelkamer is via een tussendeur verbonden met één van de twee spreekkamers.
De spreekkamers beschikken beiden over een onderzoek- en een spreek-plek.
verbinding praktijk-woning
Tegenover de behandelruimte is een afslag van de hoofdroute naar het (invaliden-)toilet en een sluisje naar de woning.

organisatie woning
Om het bebouwd oppervlak zo klein mogelijk te houden, werd het programma op de begane grond beperkt tot de entree met garderobe, een toilet, een binnen- en een buitenberging en de woon-/ eetkamer met keuken. De woonkamer grenst aan de tuin.
Ruimtelijk met de woonkamer verbonden door een vide ligt op de eerste verdieping de bibliotheek.
Ook bevinden zich op de eerste verdieping een badkamer, toilet en drie kamers, allen met een geheel eigen karakter door vorm en oriëntatie.
Op de zolder is een besloten lichte werkruimte en een bergruimte met ruimte voor een zonneboiler.
Het dakvlak, gericht op het zuiden, heeft voor zonnepanelen bijna de ideale helling, 41 graden.

bouwkundige informatie
Het grote schuine dakvlak is opgebouwd uit stalen spanten met houten gordingen.
De toegepaste gevelsteen is een betonnen splitsteen, van verschillend formaat, in mozaiek gemetseld. Het binnenspouwblad is van kalkzandsteen. Het dak van de praktijk en de eerste verdieping bestaat uit betonnen kanaalplaten. De gevels hierboven, aan straat en tuinzijde hebben een houten skelet.
Er is een isolatiepakket van 12cm minerale wol toegepast. De dakpannen zijn van beton.
De houten gevel delen zijn behandeld met kookverf, een milieu vriendelijke verf op basis van granen.
Kozijnen, ramen en deuren zijn van hout, fabrikant Nor-dan.

intentie
Het doel was een funktioneel, eigentijds en trendloos gebouw te maken. Een gebouw met een eigen identiteit.
Het moest op het eerste gezicht ingetogen maar niet saai zijn. Verrassend en boeiend bij nadere beschouwing.
Het materiaal diende duurzaam te zijn, bestand tegen zout, water en wind.
De vorm vol beweging. Het beeld steeds verschillend wanneer men het van een andere positie bekijkt.

Het gebouw keert zich in zekere zin af van haar directe omgeving. Het nieuwbouw-wijkje, in ontwikkeling, biedt weinig positieve ontwerpaanleidingen. Het ontwerp is daarom introvert en solitair.
De overgang van openbaar naar semi-openbaar, naar privé moest duidelijk zijn maar ook vloeiend verlopen.
De verrassende en afschermende werking van schermen en onvolledige wandvlakken is toegepast zowel binnen als buiten: bij de entree van de woning, de scheiding tussen spreek- en onderzoeksdeel in de spreekkamers, de bamboeschermen in en de aardenwal aan de rand van de tuin en de niet tot het plafond doorlopende wand in de badkamer.

×