• NweZijdsVrbrgwal
 • luchtfoto
 • Handelsblad-gebouw wordt al sinds 1980 bewaakt door een ME'er van Erik Hobijn
 • hfdgebouw Nwezijds entreedeur
 • mede in stand gehouden door de kraakbeweging
 • NRC NWZijds gevel
 • Paleisstr gevel
 • Paleisstr dakkapellen
 • Paleisstr Spuistraat gevels
 • NRC Paleisstr Spuistr gevel
 • daken
 • Keizerrijk achtergevel
 • lage dak a
 • lage dak b
 • binnenzijde gevels
 • Keizerrijk
 • 15 hfdtrphs4e
 • verbeterpunt trphs
 • voormalig liftmotor huisje met uitbreiding
 • Monumentenoverzicht

Handelsblad Complex

Onderzoek naar de bouwkundige- en woontechnische staat
2012 - 2013

opdracht
In opdracht van woningcorporatie Ymere hebben wij de woontechnische staat en de staat van onderhoud onderzocht van de woningen in het bouwblok dat omsloten wordt door het Keizerrijk, de Nieuwezijds Voorburgwal, de Paleisstraat en de Spuistraat. Onderdeel van de opdracht was het doen van mogelijke voorstellen tot verbetering.

In de loop der jaren was de relatie tussen huurders en Ymere ontspoord. De huurdersvereniging was verdeeld in twee kampen.
Irritatie over in het verleden gemaakte onduidelijke afspraken over het beheer van het complex, te lang uitgesteld groot-onderhoud en onduidelijkheid over de insteek van bouwkundige onderzoeken en toekomstplannen lag daaraan ten grondslag.

In het verleden waren al veel studies verricht maar deze waren niet compleet, hadden onduidelijke toetsingscriteria en wierpen veel vragen op. Een duidelijk rapport, waar ieder zich in zou kunnen vinden en waarop heldere conclusies voor een toekomstig beleid gebaseerd konden worden, was gewenst.

uitvoering
Wij bezochten alle van de 87 woningen (wooneenheden) en spraken met veel bewoners en de beheerders, we deden archiefonderzoek, maakten rapportages, presenteerden de gegevens en deden aanbevelingen. We maakten digitale tekeningen van de archieftekeningen, actualiseerden ze en vulden ze aan. We bekeken zowel de buitenschil als de binnenzijde en zowel de woningen als de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten.

Aan deze opdracht ging een kleinere vooraf: het doen van een onderzoek naar de brandveiligheid. We bekeken de al verrichte studies opnieuw en deden aanbevelingen ter verbetering van de bestaande situatie. We gaven aan waar plattegrondverbeteringen mogelijk of nodig zijn.

We controleerden de installaties; de ventilatievoorzieningen en -capaciteit en we keken naar de wijze en staat van het verwarmings- en het elektra-systeem.
Na de opname en inventarisatie maakten we een lijst van noodzakelijke aan te pakken punten, een 'te-doen-lijst' en gaven aan waar situaties in de plattegronden te verbeteren zijn. Wij inventariseerden ook esthetische gewenste verbeteringen zoals het aanpassen van de entree van het prachtige art-nouveau hoofdgebouw.
Tenslotte werd de opdracht uitgebreid met het in beeld brengen van de energie-labels per woning én het maken van een overzicht van de eigendomsverhoudingen (de bedrijfsruimten in de plint)

De renovatie werd uitgevoerd in 2015 en 2016 (zie onder renovatie)

×