• voorgevel
 • voorgevel schetsmaquette
 • hoek Byzantiumstraat
 • voorgevel zoals het was, 2011
 • hoek Zwaardstraat
 • achtergevel
 • achtergevel schetsmaquette
 • achtergevel vanaf de Byzantiumstraat
 • uitbouwen
 • achtergevel zoals het was 2013
 • aansluiting nieuw op oud
 • opgetrokken achtergevel
 • reclamebord
 • Gevelaanzichten 140424
 • start bouw 140328
 • st Bavo

Barbarossastraat, Bavo dorp

 

sint Bavo-dorp
2011-2014

Sint Bavo-dorp is onderdeel van in de Haarlemse Slachthuis buurt.

Het werd tussen 1920 en 1922 in drie bouwstromen gebouwd door de Katholieke woningbouwvereniging St Bavo.

Oorspronkelijk bestond het uit 370 woningen en winkels. Nu zijn nog 294 woningen en (voormalige) winkels in bezit van Ymere.

De woningen bestaan uit een begane grond verdieping  met daarop een slaapverdieping en een vliering. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen, de schuine kappen oorspronkelijk belegd met keramische pannen (later vervangen door betonnen). De één gezinshuizen met gemiddeld zeer ruime tuinen hebben oorspronkelijk een gebruiksoppervlakte van ongeveer 75 m2.

Er zijn veel onderling licht verschillende woningtypes, hoekwoningen en (hoek)winkels. Die variatie en de vele metselwerk- en keramische ornamenten en bakgoten met klossen leveren een levendige architectuur.

Deze architectuur en de lage, kleinschalige bebouwing karakteriseert  de dorpse sfeer van st Bavo-dorp.

De veelal diepe tuinen versterken het tuindorpachtig karakter.


haalbaarheidsonderzoek

In het voorjaar van 2011 kregen wij, na een architecten selectie, de opdracht van Ymere om de bouwkundige staat van st. Bavo-dorp te onderzoeken en voorstellen te doen voor grootscheepse renovatie van de woningen.

Gelijktijdig werd ook, niet door ons, een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van sloop-nieuwbouw. Het idee was om in een later stadium tot een mix van sloop-nieuwbouw én renovatie te komen zodat de differentiatie vergroot zou worden.


proefproject Barbarossastraat 38 t/m 52

Begin 2013, na grondig onderzoek van diverse aspecten (bouwkundig, stedebouwkundig, financiëel, woontechnisch) en bewoners-enquettes heeft Ymere besloten een blok van 8 woningen, gelegen aan de Barbarossastraat als proef te renoveren.
van Lith Bouwbedrijf BV uit Beverwijk kreeg met een bouwconcept waarbij dak en volledige inbouw wordt vervangen door cellenbetonnen bouwmuren en vloeren de opdracht om in bouwteamverband met Duyts bouwconstructies BV en architectenbureau Loco-Motief Amsterdam, het project verder te ontwikkelen.

Loco-Motief Amsterdam werd verantwoordelijk voor het Definitieve Ontwerp, de principe detaillering en verzorgde de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Bij de bouwvoorbereiding en tijdens de uitvoering waren wij betrokken als esthetisch adviseur.
Onderdeel van de proef was het aan de achtergevel uitbouwen van 2 woningen over 2 lagen en het recht optrekken van de achtergevel van vier andere woningen.
Ondanks deze ingrijpende veranderingen werd het oorspronkelijke karakter van het blok zoveel mogelijk behouden. Veel aandacht is besteed aan het kiezen van de kleuren. Gekozen is voor een restauratieve aanpak. Aansluiting is gezocht bij het kleurenpakket dat in tuindorpen in de 20er jaren van de vorige eeuw werd toegepast.

De renovatie ging eind maart 2014 van start, eind september betrokken de (voornamelijk) terugkerende bewoners hun woningen.

Momenteel wordt het proefproject geëvalueerd en zullen er binnenkort conclusies worden getrokken ten aanzien van de aanpak van de rest van de buurt.

×